Powered by Smartsupp

Postup 1:

Zapněte čtečku kódů a stiskněte a držte spoušť čtečky po dobu 8-10 sekund. Čtečka se přepne do vyhledávacího módů. Tento mód čtečka zobrazuje blikáním diody. Nyní je připravena na párování s Vaším zařízením. Zapněte Vaše zařízení a dejte hledat bluetooth čtečku. Následně se zobrazí jako Bluetooth HID scanner. Klikněte na Bluetooh HID scanner a čtečka Vám potvrdí spojení pípnutím.

Postup 2:

Zapněte čtečku kódů a sejměte QR kód níže:

Bluetooth Pairing

Zapněte Vaše zařízení a dejte hledat bluetooth čtečku. Následně se zobrazí jako Bluetooth HID scanner. Klikněte na Bluetooh HID scanner a čtečka Vám potvrdí spojení pípnutím.