Sejměte tento kód, který slouží pro nastavení čtečky T4020 / T4060 / T4050 na českou klávesnici. Prosím nepoužívejte tento kód pro jiný typ čteček kódů.

Nastavovací kód czech bezdrátové