Bezdrôtový čítač kódov je zariadenie umožňujúce jednoduché a rýchle čítanie informácií z čiarových a QR kódov bez potreby fyzického pripojenia k inému zariadeniu. S využitím technológií ako Bluetooth alebo Wi-Fi sa čítač bezdrôtovo pripája k počítaču alebo mobilnému zariadeniu a pomocou optického snímača sníma obraz kódu.

Získané údaje sú následne prenesené a interpretované v pripojenom zariadení, ktoré zobrazuje alebo spracováva obsah kódu. Týmto spôsobom sa bezdrôtový čítač kódov stáva praktickým nástrojom pre rýchle a bezproblémové získavanie informácií z rôznych typov kódov.